Hvad skal du vide om lån penge?

Hvad er vigtigst for dig, når du skal et lån? Der er mange forskellige muligheder, og vi ved alle kun selv bedst, hvad der tæller højest for os. Det kan være, at du gerne vil optage et lån uden sikkerhed.

Det er nemmest for dig, som skal bruge penge til det, du drømmer om. For hvad er bedre end helt frit at kunne bruge penge, som der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved?

Når du optager et hurtigt lån, vælger du helt selv,  hvad pengene skal bruges til. Men hvilket lån er egentligt bedst, når du skal have hurtige penge?  Det kan du blive klogere på her.

 

Kviklån

Kviklån er lavet til dem, som har brug et lån her og nu. Kviklånet er, som navnet også indikerer, lavet til at gå hurtigt. Der skal rykkes nogle penge, og det skal gerne gå stærkt.

Kviklånet har typisk en løbetid på 30 dage. Det betyder, at du skal betale pengene tilbage efter 30 dage. Når lånene har kort løbetid betyder det også, at ÅOP’en typisk er høj.

ÅOP dækker over de årlige omkostninger i procent og er lig med alle de omkostninger, du har i forbindelse med at optage lånet. Når du skal låne penge, skal du derfor også kigge på ÅOP’en.

 

Lån penge – Forbrugslånet

Forbrugslånet har normalt en højere ÅOP end de traditionelle lån, du kan optage hos banken. Det er det samme med kviklånet, som har en høj ÅOP. Men er det ikke dét værd, når du kan få et hurtigt lån?

For hurtige penge er det, mange mennesker gerne vil have. Der skal knald på, og pengene skal stryge direkte ned i lommen. Ikke så mange spørgsmål undervejs, og det er vejen frem.

Det er nemlig det, som er kendetegnet ved de penge, du kan få igennem internetselskaber. Der bliver ikke stillet spørgsmål, og det er det vigtige for dig. Du låner pengene med NemID og får det lige ind på kontoen.

 

Hurtige lån

Det går stærkt, når du skal låne penge. Ofte kan du få svar helt ned på 30 sekunder, og så er pengene klar til udbetaling. Det går stærkt, og du får pengene til det, du allerhelst vil have.

Når du skal betale pengene tilbage, skal du gøre det inden for aftalen med låneinstituttet. Men det aftaler du også, når du underskriver låneaftalen. Det gør du med NemID, som sikrer en hurtig og nem transaktion.

 

Er du klar til at få nogle hurtige penge på kontoen?

 

 

Så får du offerter på en luft-vattenvärmepump

Antalet luft-vattenvärmepumpar i Sverige ökar och det är allt större konkurrens mellan leverantörer. Eftersom det finns många leverantörer i ditt område som du inte vet om, kan det vara svårt att hitta bästa erbjudandet på en luft-vattenvärmepump. Det finns dock flera tjänster där du kan beställa gratis offerter från leverantörer i ditt område. Bland annat luftvattenvarmepumppris.se är en sådan tjänst. Tjänsten hjälper dig att få flera gratis offerter på luft-vattenvärme, så du har en möjlighet att jämföra flera alternativ innan du gör ditt köpbeslut.

Luft-vattenvärmepumpar är billiga uppvärmningsalternativ i Sverige

I Sverige kan det vara svårt att besluta vilket värmesystem är det smartaste alternativet. Det finns många alternativ: fjärrvärme, direktverkande el, pellets, värmepumpar osv. Sverige är ett land som sträcker sig långt i nordlig riktning, vilket leder till att klimatet kan variera mycket beroende på var du bor. Samma gäller priset på el och fjärrvärme. I vissa län kan fjärrvärme vara extremt billigt, oftast i närheten av stora kraftverk. I vissa ställen kan det däremot vara väldigt dyrt, särskilt om fjärrvärmeledningarna måste dras långa sträckor. Både el och fjärrvärmepriserna stiger för tillfället, men om man ser på trenden några år tillbaka, kan man identifiera en klarare stigande trend för fjärrvärme. Detta kan ses bland annat i Nils Holgerssons rapport på el- och fjärrvärmepriser. Värmepumpar är därmed ett mycket smart alternativ om du vill minska på dina uppvärmningskostnader.

Leverantörer av värmepumpar pressas konstant av striktare ekodesignkrav från EU. Från konsumentens synvinkel är detta en positiv sak. Detta eftersom striktare krav sporrar innovation bland leverantörer, vilket har resulterat till bättre och effektivare värmepumpar. Verkningsgraden på värmepumpar blir allt högre, och de flesta har ett SCOP-värde på över tre. Detta betyder alltså att när din värmepump förbrukar 1 kWh el, producerar den iaf 3 kWh värmeenergi till huset. Vissa värmepumpar når ett SCOP-värde upp till fyra eller till och med fem. Man måste dock komma ihåg att dessa tal är uppmätta i labbmiljö och kan därför avvika från verkligheten.

Många värmesystem kräver vattenburen värmefördelning

Om du inte har ett vattenburet distributionssystem i ditt hus kan det vara en god idé att investera på. För det första kan husets värde  öka med investeringen, och för det andra kan du få en jämn värmefördelning i huset. Bästa alternativet är golvvärme som täcker hela golvytan. Då blir värmefördelningen jämn och framledningstemperaturen behöver inte vara lika hög som med radiatorer. Det är dock en dyrare investering än radiatorer. I ett normalt hus behöver du förmodligen mellan 10 och 20 radiatorer, vilket i stora drag kostar från 50 000 till 100 000 kronor. Investeringen är därmed stor, men då har du många möjligheter, eftersom många värmesystem, som exemplevis värmepumpar och fjärrvärme går att koppla till distributionssystemet.

Så beställer du avfallscontainer

Det finns tillfällen då det inte räcker med en vanlig bil eller ett släp för att avlägsna skräp och sopor. Det kan röra sig om en större utsortering i förrådet, gårdsstädning med grannarna, renovering av köket, studentskiva, födelsedagsfest, firmafest, eller gallring av träd, grenar och buskar i trädgården.

I sådana lägen är container ett fördelaktigt alternativ eftersom den kan rymma mycket skrymmande och tungt avfall och grovsopor i alla dess former. Innan man beställer en container måste man ha en ungefärlig uppfattning om hur stort behov man har i förhållande till utrymme samt vad man kan förvänta sig att det kostar. Det finns aktörer som tillhandahåller enkla beställningar av containers för privatpersoner och företag. Ett sådant företag är Junkbusters.se, de har flera typer av containers som kan täcka de flesta behoven för privatpersoner och företag.

Välj volym, maxvikt och storlek efter ändamål
För att beställningen av avfallscontainer ska bli rätt är det avgörande att storleken är väl anpassad till de behov som finns. Storleken på en avfallscontainer mäts i enheten m3, det vill säga kubikmeter som faktiskt är betydligt mer än vad många tror. En liten container rymmer i normala fall 8 kubikmeter men det finns modeller som har en kapacitet på hela 30 m3. Vid valet av storlek, eller volym, är det viktigt att veta vilken typ av avfall man har att göra med. Fyllnadsmassor så som jord och grus tar inte upp särskilt stor plats i förhållande till dess vikt. Om man däremot har skrymmande avfall, så som frigolit, möbler och kvistar kan volymen snabbt fyllas upp. Det är också viktigt att tänka på att containerns maximala vikt inte överskrids. Maxvikten på avfallscontainrar varierar i normala fall mellan 6 och 10 ton.

Välj rätt typ av container
Tjänster, så som junkbusters, erbjuder två typer av containers. Den ena modellen är en så kallad liftdumper, vilket är en något kortare modell som lyfts bort och sätts ner direkt på platsen där avfallet ska lastas. Den här typen av container har en maximal vikt på 6 ton och kan hantera en volym mellan 8 och 10 kubikmeter. Liftdumpers kan antingen beställas som stängd eller öppen modell. Den stängda modellen är särskilt bra om avfallet i fråga är stöldbegärligt eller behöver skyddas från regn och rusk. Dessutom har de stängda modellerna flera luckor som gör det möjligt att sortera olika typer av avfall. Den öppna modellen fungerar bättre om avfallet är stryktåligt och inte behöver låsas in på grund av risken för stöld. En öppen container har fördelen att det går betydligt mycket fortare att lasta av och på innehållet genom att helt sonika dumpa det via exempelvis en grävmaskin eller liknande. Detta är vanligt vid hantering av fyllnadsmassor.

Den andra modellen av avfallscontainers är så kallade lastväxlare som kopplas till ett större fordon, lastväxlare rymmer således något större volymer och har därtill en större maximal vikt på hela 10 ton. Lastväxlare finns i både stängd och öppen modell.

Så fungerar beställning av containern
När du valt vilken modell som passar bäst för dina ändamål och genomfört en beställning genom att kontakta en leverantör är processen smidig. Containern levereras då till den plats som du och företaget i fråga gemensamt kommit överens om, observera att vissa kommuner kan ta ut en avgift för uppställning av container. Exempelvis tar Lunds kommun och Malmö Stad ut en avgift på 100 kronor per dag för uppställande av container på allmän mark. Hör därför efter med din kommun och ta reda på vilka regler som gäller.

När containern är full, eller när det inte finns mer avfall att fylla den med, kontaktas firman igen för att hämta containern och köra i väg avfallet till återvinningscentralen för sortering. Priset för att forsla bort avfallet är helt beroende på vilken typ av avfall som ska tömmas. Trä och tegel är exempelvis betydligt billigare än trädgårdsavfall och blandat avfall.

Vad får man slänga i en avfallscontainer?
Även om det är tillåtet att slänga många olika typer av avfall i en container är det viktigt att vara noggrann vid lastningen av en container. Om man inte är systematisk i det här skedet finns risken att avfallet klassas som blandat avfall och därmed blir taxan betydligt högre än om avfallet kunde klassas som exempelvis fyllnadsmassa. Blandat avfall får innehålla allt ifrån betong, tegel och kakel till olika typer och metaller samt trädgårdsavfall så som ris, grenar och löv. Däremot är det inte tillåtet att slänga elektroniskt avfall, farligt avfall eller matavfall i kategorin blandat avfall. Det är viktigt att notera att bildäck inte får slängas i containers. Tänk också på att fyllnadsmassor så som grus och jord kan vara förorenat och då tillkommer en extra avgift för att hantera detta.

Om du är osäker på om ditt avfall kan klassas som farligt avfall eller elektroniskt avfall bör du kontakta det företag som hyr ut containern för vidare information och konsultation.

Vad innebär FSL inom logistikbranschen?

Bland distribution-och logistikföretagen talar man ofta om FSL (Field Stock Location). Detta är stationer dit tekniker kan åka för att plocka upp reserv-och maskindelar när situationer som kräver snabb tillgång till reservdelar uppstår. Den största aktören i norden DANX har 28 olika fsl-stationer strategiskt utplacerade på olika ställen över landet.

 fsl

I transportbranschen har man många olika lösningar för hämtning och leverans av varor. En av de viktigaste är så kallade FSL (Field Stock Location) som gör det möjligt för tekniker att få snabb och smidig tillgång till reservdelar från fsl-stationer utplacerade på olika strategiska ställen över landet.

Läs mer

Undersökningar på nätet

Att göra undersökningar på nätet är ett populärt sätt att tjäna lite extra pengar. I Sverige så finns det tusentals panelister som frekvent svarar på enkäter utskickade från marknadsundersökningsfirmor. Att gå med i en undersökningspanel är enkelt. Man kan antingen anmäla sig till enskilda paneler eller använda en portal såsom SurveyBee – www.surveybee.se.

Läs mer

Vad innehåller maten vi äter?

Vad är hälsosamt?
Inte nog med att det är viktigt att äta nyttigt, det spelar också stor roll varifrån den hälsosamma maten kommer. Idag kan vi inte till fullo lita på att maten vi äter enbart innehåller ämnen som gynnar oss. Samtidigt som vi räknar kalorier och järninnehåll, så är maten besprutad med diverse ämnen som kontaminerar både vårt matsmältningssystem liksom odlarnas välbefinnande. Varför äter vi ekomat, egentligen?

För att säkerställa ett intag av hälsosam mat, finns därför idag ett antal olika beteckningar på alla typer av livsmedel. De vanligaste i Sverige är KRAV och EU:s ekomärkning, vilken är obligatorisk på alla ekologiska varor inom den europeiska unionen. Förutom dessa finns även olika märkningar för närproducerade varor, nyckelhålsmärkta produkter, bra miljöval och fairtrade.

Vissa av märkningarna ställer krav på varans produktionscykel, arbetsförhållandena på odlingar och plantage och andra ställer krav på användande av konstgödsel samt djurens levnadsstandard. Det finns således många delar i hela produktionscykeln som kan märkas och certifieras enligt ett antal normer.

Krav på KRAV
KRAV har som mål att 20 procent av svenskarnas livsmedelskonsumtion ska bestå av KRAV-märkta varor från och med 2020. Idag ligger denna konsumtion på 4 procent. Genom ökade priser på alla typer av livsmedel, hoppas KRAV att detta ska leda till minskade prisskillnader mellan ekologiska och konventionella produkter.

För 20 år sedan var ekologiska produkter främst förknippade med goda förhållanden och lägre användning av giftiga besprutningsmedel på lantbruken. Idag är ekologiska varor till större del förknippat med en hälsosam livsstil och ett aktivt val mot en hållbar konsumtionscykel.

Detta har även KRAV tagit fasta på, då de i sin marknadsföring riktar sig mot de som strävar efter en generellt sund livsstil. Genom att framhålla fördelen med att köpa livsmedel som innehåller en minimal mängd kemiska bekämpningsmedel har man också fått många föräldrar att köpa ekologiska produkter, eftersom man bryr sig om vad sina barn stoppar i sig.

Framtiden för ekoprodukter?
Förhoppningen är att ekoprodukter ska bli en lika vanlig syn i hyllorna som den konventionella maten, med målet om att prisskillnaderna mellan de olika produkterna också ska minska. Redan idag så finns denna situation etablerad i exempelvis Danmark. Här förekommer betyldigt fler ekologiska produkter i mathyllan, och även om maten generellt är dyrare, så är prisskillnaden mellan konventionell och ekologisk mat betydligt mindre där än i Sverige.

 

Att tänka på om du vill skaffa bergvärme

Detta påverkar bergvärmens pris

Bergvärmepumpens storlek och borrhålets djup måste vara rätt dimensionerat i förhållanden till hur stor energiförbrukning hushållet har. All information om bergvärme är hämtad från bergvarme-pris.se. Själva borrhålet kräver ett visst djup. Det man räknar på är det aktiva borrdjupet som brukar vara på 50-200 meter. Ju mer energi som behövs, desto djupare borrhål krävs. Läs mer

Vilket kaffe passar din smak?

Har du lust att lära dig lite mer om olika sorters kaffe och om sådana smakskillnader som kan förekomma mellan de olika framställnings-metoderna av denna dryck? I detta inlägg kan du läsa mer om aspekter vid dessa ämnen. Är du på jakt efter mer utförlig information om exempelvis kaffeautomater och om hur du ska gå tillväga för att hitta den maskin som är bäst lämpad för din verksamhet, besök kaffeautomatpris.se redan i dag.

Läs mer

En värmepump är en bra värmekälla, men hur fungerar den?

Värmepumpar har de senare åren blivit ett allt populärare alternativ till äldre värmekällor såsom eldning med olja. Den största anledningen till detta är antagligen att värmepumpen helt enkelt är ett billigare alternativ. Men värmepumpen är faktiskt också mer miljövänlig. Investerar man i en värmepump kan man alltså ha ett gott samvete både med miljön och med plånboken! Här kan du läsa mer om värmepumpar om du vill.

Läs mer

Centrala element vid en kopiator?

Vid inköp, underhåll och användning av en kopiator rekommenderas det att noggrant studera produktinformationen för denna, då det finns en hel del miljökonsekvenser och funktionella element att ta ställning till. På kopiatorerpriser.se kan du lära mer om centrala aspekter vid en kopiator, såväl som om vad du bör tänka på innan du köper in en sådan produkt till din verksamhet. Genom att sedan beställa offerter från olika leverantörer kan du skaffa dig en bild av vilken leverantör och produkt som bäst matchar dina behov, för att således välja den lösning som är mest prisvärd för just din verksamhet.

Läs mer